magunkról kapcsolat gitároktatás nyelvoktatás kottatár a Bach projekt linkek   vissza
j.s. bach suite bwv 997
j.s. bach sonata bwv 1003
j.s. bach sonata bwv 1005
j.s. bach suite bwv 1006
Johann Sebastian Bach

A thüringiai Eisenachban, 1685. március 21-én született, régi zenész-család gyermekeként. Nevelése egyet jelentett a zenei képzéssel. Ezt apja halála után Bach legidősebb fivére vállalta magára. Bach bámulatra méltó szorgalommal tanulmányozta a kor híres európai mestereinek műveit, és hamarosan egyformán otthonossá vált a francia és az olasz zene stílusában.  Hazája zenei életét kitűnően ismerte. Részben működése során, állásai révén jutott el a fontosabb zenei gócpontokba, részben egyéni érdeklődése vonzotta oda. Mivel a német rezidenciákon a külföldi zenei stílusok szabadon érvényesültek, Bach ezekről is tájékozódott. Hamburgban a nemzetközi operai életet, Cellében a francia zenekari stílust ismerte meg. Weimarban az olasz concerto és kamaramuzsikával - különösen Vivaldi művészetével - találkozott, Köthenben a korabeli német hangszeres zene jutott el hozzá. Életének végső állomása Lipcse volt, ahol 1723-ban nevezték ki a Tamás templom kántorává és ahol huszonhét esztendőt töltött el, fáradhatatlan alkotó munkával, tanítással és a városi tanáccsal vívott meddő harcban. Utolsó műveiben összegezte élettapasztalatait, alkotásaiban összefoglalta mindazt, amit az európai zene történetében ő maga és elődei megteremtettek. Bach egész munkásságát gyakorlati célok kielégítésére, meghatározott feladatok végrehajtására szánta, az élet realitásával és annak lehetőségeivel állandóan számolnia kellett. Hol mint városi orgonista teljesítette kötelességét ; hol hercegi udvartartás karmestereként kellett a gondjaira bízott zenekart muzsikálnivalóval ellátnia és ugyanakkor eleget tennie főúri gazdája muzikális óhajainak ; másutt a felelősségteljes kántori pozíció tennivalóit kellett összehangolnia az alkotó munkával. Eközben állandóan tanított és növendékei számára pedagógiai rendeltetésű műveket írt. Invencióit és Sinfoniáit, valamint a Wohltemperiertes Klavier hatalmas prelúdium- és fúgagyűjteményét, részben saját gyermekei, részben a tanulni vágyó ifjúság számára írta. A Köthenben töltött hat esztendő (1717-23) a világi hangszeres zene jegyében telt el. S míg instrumentális műveit műkedvelő arisztokraták vagy tanítványai szűkebb körének szánta, vokális alkotásai - kantátái, de elsősorban passiói - közvetlenül a tömeghez szólnak. A zeneszerző-óriást 1750. július 28-án érte a halál Lipcsében.
aaaaaaaaaaaaiii